محصولات محصولات موجود با برند فولیپلکس fuliplex

محصولات برند fuliplex


معرفی برند فولیپلکس ( fuliplex )

محصولات برند فولیپلکس fuliplex ساخت کشور ایران است. تولید انواع شامپو و محصولات مراقبت مو و شوینده های بهداشتی در حوزه فعالیت این برند قرار دارد. فولیپلکس با شناخت نیاز مصرف کنندگان داخلی محصولات مراقبت موی خود را بومی سازی کرده است