محصولات محصولات موجود با برند لیپ اسمکر Lip Smacke

محصولات برند Lip Smacke


معرفی برند لیپ اسمکر ( Lip Smacke )

برند لیپ اسمکر Lip Smacker یک برند آرایشی و بهداشتی آمریکایی است که در سال 1973 تاسیس شد. این برند به صورت اختصاصی به تولید بالم لب پرداخته و آن ها را در طعم ها و بسته بندی های بسیار متفاوتی عرضه می کند. یکی از مهم ترین مشخصه های این برند استفاده از مواد ارگانیک و تولید محصولاتی بدون تست حیوانی است. تمامی بالم لب های برند لیپ اسمکر پیش از عرضه در بازار، مورد بررسی و آزمایش قرار می گیرند تا سالم بودن آن ها بررسی گردد؛ زیرا که محصولات این برند به صورت مستقیم با لب ها و دهان تماس داشته و در صورت بروز خطا و وجود مواد مضر، می توانند به صورت جدی جان مصرف کنندگان را به خطر بیندازند