محصولات محصولات موجود با برند بامپ ایریزر Bump Eraiser

محصولات برند Bump Eraiser


معرفی برند بامپ ایریزر ( Bump Eraiser )

محصولات برند بامپ ایریزر Bump Eraiser ساخت کشور استرالیا است. محصولات این برند در سه ردیف محصولات پیشگیری، درمان و بعد از مراقبت دسته بندی می شوند. شعار برند بامپ ایریزر آن است که با موهای رشد شده از هر زاویه ای مباره می کند. در تولید محصولات این برند معتبر از مواد طبیعی مانند درخت چای، ویتامین A و اسیدهای میوه استفاده می شود. این محصولات تست حیوانی ندارند و وگان هستند.